Petra Fedáková

  • spoluzakladatelka Louskáčkových jesliček, zakládací člen Louskáček z.s.
  • funkce: ředitelka jesliček, komunikace s rodiči, hudební, rozumová  a mravní výchova
  • vzdělání: Střední škola veřejnoprávní – program veřejnoprávní ochrana, Kvalifikovaná chůva pro děti od narození do počátku školní docházky, Montessori pro věk 0 – 3
  • kurzy: Seminář o dětech pozorných a nepozorných, Kurz první pomoci, Výtvarné a pracovní činnosti s dvouletými dětmi
  • zkušenosti: dcery Hanička a  Zuzanka, dva roky hlídání dětí v domácnosti (před otevřením jesliček)
  • koníčky: rodina, děti, tvoření, hudba, zahrada, fotbal, cestování

 

…pár slov…

Když jsme zakládali jesličky, nevěděla jsem úplně, do čeho jdu, a co čekat. Vše pro mě bylo nové, leccos nečekané… Naštěstí jsem měla velké učitele – Vaše děti. To ony mi ukázaly, co potřebují a jak se o ně starat tak, aby nám všem bylo dohromady dobře, a společně strávený čas jsme si spolu užili.

Poslední rok a půl je pro mě velkým životním naplněním, konečně jsem po letech přemýšlení dospěla k tomu, co mě baví, inspiruje a dělá mě šťastnou. Za to děkuji hlavně Míše, bez které by jesličky nikdy nevznikly, Marušce, bez které by nebyly nikdy takové, jaké jsou a Vám, že jste nám svěřili do péče to nejcennější, co máte. Také v neposlední řadě mé milující a vytrvale mě podporující rodině.