Kontaktní osoba pro přihlášení dítěte k docházce do DS nebo na hlídání je paní Petra Jarathová, ředitelka DS a koordinátorka hlídání v dětském klubu. Kontakt: louskackovyjeslicky@gmail.com, tel.: 732 126 438.

Přihlášení do dětské skupiny:
  • Podmínky pro přijetí dítěte
  • Standardy kvality poskytované služby
  • Ceník služeb DS
Přihlášení ke hlídání:
Přihlášení ke stravování: