Kdo pečuje o děti

Jak pracujeme:

Naším posláním je doplňovat rodinnou výchovu  a v úzké vazbě na ni pomáhat zajišťovat dítěti prostředí s dostatkem přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Za všech okolností jsou u nás maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti dětí.

 • V Louskáčkových jesličkách klademe velký důraz na individualitu každého z dětí.
 • Poznáváme každé zvlášť a snažíme se ho zdokonalovat v oblasti, ve které vyniká.
 • Učíme děti samostatnosti, hygienickým návykům a prosociálnímu chování v kolektivu.
 • Děti postupně připravujeme na vstup do mateřské školy.
 • Standardem je pro nás 1 pečující osoba na maximálně 5 dětí.
 • Vycházíme z principů Montessori pedagogiky.
 • Vytváříme pro děti optimální podmínky, které jim umožní prožít den jako v rodinném prostředí.

V Louskáčkových jesličkách: Abychom zajistili kvalitní péči a individuální přístup k našim malým osobnostem, je pro nás standardem jedna pečující osoba na 4 – 5 dětí.

 

 

Odborný personál

Klademe velký důraz na kvalitu personálu. A protože zakladatelka jesliček je ze sociálních služeb, kde je zákonem řízeno povinné každoroční vzdělávání v dané oblasti, nevyhne se tato podmínka ani personálu pečujícímu o Vaše ratolesti. Každoročně posíláme pracovníky na vzdělávací kurzy, aby si rozšířili své obzory. Přehled absolvovaných kurzů budeme po absolvování průběžně doplňovat ke každé pečující osobě.

Kvalifikační předpoklady odborného personálu jsou v souladu se zákonem o dětských skupinách.

 

Bc. Michaela Nováková

 • zakladatelka Louskáčkových jesliček, zakládací člen Louskáček z.s., majitelka Dětského klubu a Kavárny Louskáček
 • funkce: pečující osoba, personální a účetní vedení služeb, fakturace za služby, nastavování pracovních postupů a jiných vnitřních předpisů, PR, projektový manažer
 • příměstské tábory, akce pro veřejnost
 • kvalifikace: Sociální pracovník (TF JCU – Bc.)

Petra Fedáková

 • funkce: pečující osoba, ředitelka Louskáčkových jesliček, komunikace s rodiči, hudební, rozumová  a mravní výchova, koordinace hlídání, akce pro děti
 • spoluzakladatelka Louskáčkových jesliček, zakládací člen Louskáček z.s.
 • kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M), Montessori pro věk 0 – 3
 • kurzy: Seminář o dětech pozorných a nepozorných, Kurz první pomoci, Výtvarné a pracovní činnosti s dvouletými dětmi

 

Marija Miliňová 

 • funkce: pečující osoba, zástupce ředitelky Louskáčkových jesliček, program pro děti, říkanky, pohybové aktivity
 • kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M)
 • kurzy: Kurz první pomoci

 

Lucie Kortanová

 • funkce: pečující osoba
 • kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M)
 • kurzy: kurz První pomoci

 

Michaela Knížková

 • funkce: pečující osoba
 • kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M)
 • kurzy:kurz První pomoci

 

Michaela Nedorostová

 • funkce: pečující osoba
 • kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M)
 • kurzy:kurz První pomoci