V Louskáčkových jesličkách: Abychom zajistili kvalitní péči a individuální přístup k našim malým osobnostem, je pro nás standardem jedna pečující osoba na 4 – 5 dětí.

Michaela Nováková
 • pracovní pozice: personální a projektová manažerka, zástupce ředitelky dětských skupin
 • funkce: personální a účetní vedení služeb, fakturace za služby, nastavování pracovních postupů a jiných vnitřních předpisů, PR, projektová dokumentace
 • příměstské tábory, akce pro veřejnost
 • kvalifikace: Sociální pracovník (TF JCU – Bc.)
Petra Fedáková
 • pracovní pozice: ředitelka dětských skupin, pečující osoba
 • funkce: komunikace s rodiči, hudební, rozumová  a mravní výchova, koordinace hlídání, akce pro děti
 • spoluzakladatelka Louskáčkových jesliček, zakládací člen Louskáček z.s.
 • kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M), Montessori pro věk 0 – 3
 • kurzy: Seminář o dětech pozorných a nepozorných, Kurz první pomoci, Výtvarné a pracovní činnosti s dvouletými dětmi
Marija Miliňová 
 • funkce: pečující osoba, program pro děti, říkanky, pohybové aktivity
 • kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M)
 • kurzy: Kurz první pomoci
Lucie Kortanová
 • funkce: pečující osoba
 • kvalifikace: Asistentka pedagoga, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M)
 • kurzy: kurz První pomoci
Michaela Knížková
 • funkce: pečující osoba
 • kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M)
 • kurzy:kurz První pomoci
Michaela Nedorostová
 • funkce: pečující osoba
 • kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M)
 • kurzy:kurz První pomoci