Kdo pečuje o děti

Abychom zajistili kvalitní péči a individuální přístup k našim malým osobnostem, je pro nás standardem jedna pečující osoba na 4 – 5 dětí.


Bc. Michaela Nováková

ředitelka dětských skupin, personální a účetní vedení služeb, fakturace za služby, nastavování pracovních postupů a jiných vnitřních předpisů, PR, projektová dokumentace, příměstské tábory, akce pro veřejnost
kvalifikace:

Sociální pracovník (TF JCU – Bc.)

kurzy:

První pomoc, Krizová intervence, vzdělávací program Řešení konfliktů, Prevence krizových situací se zaměřením na děti, Ochrana dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných v právu a praxi, RE Koučing, Základy účetnictví


Petra Jarathová

zástupkyně ředitelky dětských skupin, pečující osoba
kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M), Chůva pro děti v dětské skupině (69-073-M)

kurzy:

První pomoc, Diplomový kurz Montessori 0-3 let, Základní komunikace v týmu a týmová spolupráce, Komunikace mezi pečující osobou a rodičem, Strategické vedení rozhovoru, Vzděl. program Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedická prevence 


Marija Miliňová

pečující osoba
kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M(, Chůva pro děti v dětské skupině (69-073-M)

kurzy:

První pomoc, Dítě se syndromem hyperaktivity, Rozvoj sluchové a zrakové percepce u dětí v MŠ, Vzděl. program Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedická prevence


Lucie Kortanová, DiS.

pečující osoba
kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M), Chůva pro děti v dětské skupině (69-073-M), Asistent pedagoga ( MŠMT- 448/2020-4-179)

kurzy:

První pomoc, Agresivní dítě v kolektivu


Michaela Knížková

pečující osoba
kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M), Chůva pro děti v dětské skupině (69-073-M)

kurzy:

První pomoc, Dvouleté děti v MŠ a naplňování jejich potřeb, Povzbuzení nejistého dítěte, Plánování činností v DS s ohledem na věk dítěte


Michala Nečasová

pečující osoba
kvalifikace:

Chůva pro děti v dětské skupině (69-073-M)

kurzy:

První pomoc, Zdravotník zotavovacích akcí


Simona Hájek

pečující osoba
kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M), Chůva pro děti v dětské skupině (69-073-M)

kurzy:

První pomoc


Gabriela Larová

provozní a administrativní pracovník
Stará se o správné složení stravy, aby bylo vče řádně nakoupeno, zaznamenáno a vykázáno.