Jak pracujeme

Naším posláním je doplňovat rodinnou výchovu  a v úzké vazbě na ni pomáhat zajišťovat dítěti prostředí s dostatkem přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Za všech okolností jsou u nás maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti dětí.

  • V Louskáčkových jesličkách klademe velký důraz na individualitu každého z dětí.
  • Poznáváme každé zvlášť a snažíme se ho zdokonalovat v oblasti, ve které vyniká.
  • Učíme děti samostatnosti, hygienickým návykům a prosociálnímu chování v kolektivu.
  • Děti postupně připravujeme na vstup do mateřské školy.
  • Standardem je pro nás 1 pečující osoba na maximálně 5 dětí.
  • Vycházíme z principů Montessori pedagogiky.
  • Vytváříme pro děti optimální podmínky, které jim umožní prožít den jako v rodinném prostředí.