Kdo pečuje o děti

Jak pracujeme:

Naším posláním je doplňovat rodinnou výchovu  a v úzké vazbě na ni pomáhat zajišťovat dítěti prostředí s dostatkem přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Za všech okolností jsou u nás maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti dětí.

 • V Louskáčkových jesličkách klademe velký důraz na individualitu každého z dětí.
 • Poznáváme každé zvlášť a snažíme se ho zdokonalovat v oblasti, ve které vyniká.
 • Učíme děti samostatnosti, hygienickým návykům a prosociálnímu chování v kolektivu.
 • Děti postupně připravujeme na vstup do mateřské školy.
 • Standardem je pro nás 1 pečující osoba na maximálně 5 dětí.
 • Vycházíme z principů Montessori pedagogiky.
 • Vytváříme pro děti optimální podmínky, které jim umožní prožít den jako v rodinném prostředí.

V Louskáčkových jesličkách: Abychom zajistili kvalitní péči a individuální přístup k našim malým osobnostem, je pro nás standardem jedna pečující osoba na 4 – 5 dětí.

Odborný personál

Klademe velký důraz na kvalitu personálu. A protože zakladatelka jesliček je ze sociálních služeb, kde je zákonem řízeno povinné každoroční vzdělávání v dané oblasti, nevyhne se tato podmínka ani personálu pečujícímu o Vaše ratolesti. Každoročně posíláme pracovníky na vzdělávací kurzy, aby si rozšířili své obzory. Přehled absolvovaných kurzů budeme po absolvování průběžně doplňovat ke každé pečující osobě.

Kvalifikační předpoklady odborného personálu jsou v souladu se zákonem o dětských skupinách.

 

Bc. Michaela Nováková

 • funkce: personální a účetní vedení služeb, fakturace za služby, nastavování pracovních postupů a jiných vnitřních předpisů, příměstské tábory, akce pro děti

Petra Fedáková

 • funkce: ředitelka Louskáčkových jesliček, komunikace s rodiči, hudební, rozumová  a mravní výchova, koordinace hlídání, tvořivých a montessori dílniček
 • spoluzakladatelka Louskáčkových jesliček, zakládací člen Louskáček z.s.
 • vzdělání: Střední škola veřejnoprávní – program veřejnoprávní ochrana, Kvalifikovaná chůva pro děti od narození do počátku školní docházky, Montessori pro věk 0 – 3
 • kurzy: Seminář o dětech pozorných a nepozorných, Kurz první pomoci, Výtvarné a pracovní činnosti s dvouletými dětmi
 • zkušenosti: pětiletá dcera Hanička, půlroční dcera Zuzanka, dva roky hlídání dětí v domácnosti
 • koníčky: rodina, děti, tvoření, hudba, zahrada, fotbal, cestování

Simona Kadlecová

 • funkce: zástupce ředitelky Louskáčkových jesliček, program pro děti, říkanky, pohybové aktivity
 • vzdělání: Střední zdravotnická škola, Česke Budějovice nezakončena zkouškou, učební obor Kadeřnice – soukromá střední škola s právem státní jazykové zkoušky, ČB, s.r.o Nástavbove studium – ekonomika podnikání, kurz Kvalifikovaná chůva pro děti od narození do počátku školní docházky
 • kurzy: Kurz první pomoci
 • zkušenosti: hlídání děti příbuzných, práce s dětmi během zdravotní praxe
 • koníčky: příroda, turistika, zahradničení, rybaření, lyžování, aktivity se psem

 

Pomocní pracovníci:

 • Zdeňka
 • Katka
 • Monika
 • Milča